Ingetrokken

Lou Jansenplein 293, Amsterdam

Woonopp.: 61 m² Bouwjaar: 1958 Aantal kamers: 2 € 0,-

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
Op 16 februari 2023 bij inzet en afslag vanaf 09.00 uur,
Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com)
Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer
Notarissen N.V.

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde
woonlaag met een berging op de begane grond, plaatselijk bekend Lou Jansenplein 29-3 te 1063
GV Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie D, complexaanduiding 8215-A,
appartementsindex 90, uitmakende het zeventig/achtduizend achthonderd achtentachtigste
(70/8.888ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van
erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de
erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, bestaande uit eenhonderd acht
appartementswoningen en vijftig garages en twee voormalige centrale verwarmings- thans
opslagruimten, gelegen aan het Lou Jansenplein te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in
appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie D, nummer 4408, groot vier are
zevenenzeventig centiare, nummer 4409, groot zeven are zestien centiare, nummer 4410, groot
zes are achtentwintig centiare en nummer 4411, groot vier are vierentachtig centiare; (het
"Registergoed"), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254
van het Burgerlijk Wetboek

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) – als volgt:
Mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
De Hypotheekhouder heeft niet tot het inroepen van het huurbeding verzocht, omdat hij
hierbij onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 sub b van het Burgerlijk
Wetboek.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in
voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren,
servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter
wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige canon (laatste 5 jaar)
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en
het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE per 31 december 2022 geen achterstand
Bijdrage VvE per maand € 108,70. Achterstand canon 5 jaar groot € 427,00.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 februari 2023 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com) en voorts zich bij de
openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank over te leggen, waaruit
hun financieel gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder
(voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van EUR 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel
mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 maart 2023.

Info: www.veilingnotaris.nl
Notaris I.M.B. Balvert
Dossierbehandelaar A.L. Bos

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs

Kosten

Status
Ingetrokken

Aanvaarding
In overleg

Bouw

Soort bouw
Bestaande bouw

Bouwjaar
1958

Daktype
Plat dak

Oppervlakten en inhoud

Wonen
61 m²

Inhoud
209 m³

Reageer op deze woning via

Of vul onderstaande formulier in

Bij het verzenden van dit formulier geef ik toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in het privacy statement.

Overig aanbod

Bekijk onze andere objecten!

Beschikbaar
€ 320.000,- k.k.
Portiekflat

Stoutenburggracht 48

1107 KX Amsterdam
1982
3
74 m²
Beschikbaar
€ 599.000,- k.k.
Penthouse

Dichtershof 49

1382 DJ Weesp
2005
2
136 m²
Beschikbaar
€ 300.000,- k.k.
Portiekflat

Wethouder De Roosplein 190

1107 AK Amsterdam
1984
2
68 m²
Beschikbaar
€ 320.000,- k.k.
Portiekflat

Opijnenhof 36

1106 XR Amsterdam
1977
3
90 m²
Beschikbaar
€ 450.000,- k.k.
Portiekflat

Leerdamhof 249

1108 BW Amsterdam
1979
4
125 m²
Verkocht onder voorbehoud
€ 310.000,- k.k.
Benedenwoning

Pannerdenstraat 3

1106 BD Amsterdam
1
70 m²
Verkocht onder voorbehoud
€ 320.000,- k.k.
Portiekflat

Liendenhof 200

1108 HM Amsterdam
1979
3
97 m²
Verkocht onder voorbehoud
€ 498.000,- k.k.
Tussenwoning

Maldenhof 377

1106 EL Amsterdam
1981
4
123 m²
Verkocht onder voorbehoud
€ 255.000,- k.k.
Portiekflat

Bernard Shawsingel 70

1102 VC Amsterdam
1984
1
53 m²
Verkocht onder voorbehoud
€ 390.000,- k.k.
Tussenwoning

Gerrit van den Boschpad 61

1106 WJ Amsterdam
1986
4
97 m²
Verkocht
€ 424.500,- k.k.
Tussenwoning

Mijehof 221

1106 HG Amsterdam
1981
5
105 m²
Verkocht
€ 385.000,- k.k.
Maisonnette

Pannerdenstraat 45

1106 BG Amsterdam
1983
3
102 m²
WTM Makelaars Amsterdam
WTM Makelaars Amsterdam